มีพร้อม ร้านเช่าชุดสูท l เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

เงื่อนไขการเช่า ที่เข้าใจง่ายๆ

วิธีการการเช่าชุดสูท

 • สรุปรูปแบบชุดคร่าวๆที่ต้องการเช่า เช่น รูปแบบ สี ขนาดไซส์ที่ต้องการ
 • เช็คขนาดไซส์จากตารางไซส์มาตราฐานของทางร้าน
 • สอบถามสถานะของชุดที่ต้องการเช่า กับพนักงานหรือสามารถเข้ามาที่ร้านได้ในเวลาทำการ

เข้ามาลองและรับชุดที่ร้าน

 • กรณีเลือกเป็นชุดสำเร็จ สามารถรับชุดได้ทันที
 • กรณีเลือกแบบตัดเช่า จะใช้เวลาผลิต 7-21 วัน
 • หากต้องการจองชุดลูกค้าต้องชำระเงินค่าเช่าเต็มจำนวนในวันจองชุด สำหรับเงินประกันสามารถชำระเพิ่มเติมได้ในวันรับชุด


ชำระเงินค่าเช่าชุดและค่าประกันชุด

 • ชำระค่าเช่าเต็มจำนวนในวันรับชุด
 • ชำระค่าประกันชุด 2,000 บาท / ชุด
 • ในบางกรณีทางร้านอาจเพิ่มค่าประกันชุดได้ เช่น กรณียืมอุปกรณ์แต่งกายเพิ่มเติมซึ่งมีราคาสูง, กรณีชุดที่ให้เช่านั้นเป็นชุดรูปแบบพิเศษ เนื้อผ้านำเข้า และ/หรือ รูปแบบงานตัดเย็บแบบ VIP, กรณีอื่นๆ


นำชุดไปใช้งาน

 • ระยะเวลาการเช่าชุดสูท 7 วัน
 • ขอขยายเวลาการเช่าได้ เพียงวันละ 100 บาท

คืนชุด และ ขอรับเงินประกันหรือมัดจำคืน

 • เมื่อท่านใช้งานแล้วสามารถนำชุดมาคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่ต้องทำความสะอาด
 • กรณีนำชุดมาคืนที่ร้าน เมื่อทางร้านตรวจสอบชุดแล้ว ทางร้านจะคืนเงินประกัน/เงินมัดจำเป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีให้ทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วันทำการ
 • กรณีส่งชุดคืนทางไปรษณีย์ เมื่อทางร้านตรวจสอบชุดแล้ว ทางร้านจะโอนเงินคืนภายใน 7 วันทำการ

ทางร้านจะคิดค่าปรับกรณีใดบ้าง

1. ชุดหรืออุปกรณ์สูญหาย (ปรับ 100%)

กรณีชุดที่เช่าสูญหาย ทางร้านจะคิดค่าปรับจากเงินประกัน 100% กรณีที่ชุดมีมูลค่าสูงกว่าเงินประกัน ทางร้านจะใช้วิธีการตกลงกับลูกค้าเป็นกรณีๆไป โดยอาศัยหลักความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่

2. ชุดเลอะไม่สามารถทำความสะอาดได้ (ปรับ 100%)

กรณีที่ชุดเลอะไม่สามารถทำความสะอาดได้ ซึ่งเป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก ทางร้านจะคิดค่าปรับจากเงินประกัน 100%

3. ชุดชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้ (ปรับ 100%)

กรณีที่ชุดชำรุด โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งเป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก ทางร้านจะคิดค่าปรับจากเงินประกัน 100%

4. ชุดชำรุด แต่ซ่อมแซมได้ (ปรับตามจริง)

กรณีที่ชุดชำรุด แต่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจะปรับจากเงินประกันตามค่าใช้จ่ายจริง เช่น กระดุมหลุดหาย ทางร้าน (อาจจะ) คิดค่าปรับ 100 บาท

5. คืนชุดล่าช้า (ปรับวันละไม่เกิน 100 บาท)

กรณีที่คือชุดล่าช้า ถือเป็นการขยายระยะเวลาเช่า ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าขยายระยะเวลาเพิ่มจากค่าเช่าวันละ 100 บาท ทางร้านไม่ถือว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นค่าปรับจากเงินประกัน

*กรณีทางร้านปรับเงินประกัน 100% ถือเป็นการขายขาดชุดให้แก่ลูกค้าเป็นเจ้าของ ไม่รวมถึงอุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องคืนให้แก่ทางร้าน